Koduse toetusravi eesmärk on aidata säilitada elu füüsilist, vaimset ja  üldinimlikku kvaliteeti ka siis, kui raviga ei ole võimalik haiguse kulgu muuta ja   järelejäänud elu pikkus on piiratud.

SA Vähihaigete Toetusravi võtab uusi haigeid koduravisse järgmistes valdades: Kohtla-Järve linn, Türi vald, Järva vald, Rakvere linn, Väike-Maarja vald, Viljandi linn, Viljandi vald, Põhja-Sakala vald, Jõgeva vald, Põltsamaa vald, Põlva vald.

Teenusele tulekuks vajalik saatekiri.
Arvestada tuleb maksimaalselt 2 nädalase ooteajaga.

MEIST

Eestis töötab 6 koduse toetusravi kabinetti

♦ Igas töörühmas on üks või mitu meditsiiniõde, osalise koormusega arst ja vabatahtlikud tugiisikud.

♦ Koduse toetusravi meeskonnad on saanud spetsiaalse koolituse. Koduse toetusravi rühma töö toimub põhiliselt haige juures kodus.

♦ Koduse toetusravi arstid ja õed annavad nõu kindlatel kellaaegadel toimuvatel vastuvõttudel.
Samuti saab vastuvõtuaegadel meie arstide ja õdedega ühendust nii laua- kui mobiiltelefonidel

♦ Vajalik on saatekiri perearstilt või eriarstilt.

Koduse toetusravi teenus sisaldab:

♦ Esmasel koduvisiidil ravi,-põetus- hooldusplaani koostamist, omaste või lähedaste õpetamist ning haige ja pere psühhosotsiaalset
nõustamist, arvestades vähihaige eripära;

♦ Kõiki vajaminevaid raviprotseduure ja meetmeid, mille vajaduse määrab koduse toetusravi arst.

Millisele haigele sobib kodune toetusravi?

Sobib haigele:

♦ kes ise soovib toetusravi kodus ja

♦ kellel on hooliv pere ja kodu, kus koduse toetusravi arst/õde saavad osutada meditsiinilist abi

♦ keda ei ole võimalik terveks ravida, kuid kelle vaevusi on võimalik kergendada ja leevendada

Haigele on teenus tasuta. Meil on leping haigekassaga.
Peab arvestama, et ravile saamiseks arsti saatekirja alusel paneme haiged järjekorda. Haigekassa lubatud ooteaeg ravile saamiseks on 2 nädalat.

Vaata toetusravi kabinettide asukohti siin

KASULIKKU LUGEMIST

Palliatiivne ravi

Igal aastal diagnoositakse Eestis üle 6000 inimesel pahaloomuline kasvaja. Vaatamata kaasaegse meditsiini laialdastele võimalustele ei saa ligi pooled kasvajaga haigetest terveks. See tähendab, et mitmetest erinevatest ravikuuridest hoolimata haigus ei taandu või siis on haigus olnud juba diagnoosimisel nii kaugele arenenud, et haigust parandav ravi ei ole võimalik.
Sellises olukorras minnakse üle järgmisse ravifaasi, alustatakse palliatiivse raviga.

Rohkem informatsiooni saad siin: Palliatiivne ravi

Паллиативное лечение

Каждый год в Эстонии более чем у 6000 человек диагностируется злокачественная опухоль. Несмотря на широкие возможности современной медицины, около половины больных раком не могут выздороветь. Это означает, что, несмотря на многие различные курсы лечения, болезнь не отступает или болезнь уже при диагностировании так далеко зашла, что избавляющее от заболевания лечение невозможно.
В этой ситуации переходят к следующей фазе лечения, начинают паллиативное лечение.

Читать больше: Паллиативное лечение

Tutvu ka Edmontoni sümptomite hindamise süsteemiga: Edmontoni hindamise süsteem

Ознакомься также и с системой оценивания симптомов по шкале Эдмонтона: Система оценивания

Täida tagasiside ankeet! Sellega Sa aitad muuta meie teenused veelgi paremaks! Aitäh!

TÄIDA

Дай оценку нашим услугам! Так Ты поможешь улучшить их качество! Спасибо!

ЗАПОЛНИ

Täidetud ankeet andke toetusravi õele või arstile või saatke Tiigi 11 51003 Tartu

Заполненную анкету можете отдать медсестре или врачу. Также можете отправить по адресу  Tiigi 11 51003 Tartu

SAATEKIRI

LAE ALLA SAATEKIRJA BLANKETT